Welcome to Our Website
ข้อดีของการผ่าตัดไรใบมีด ที่ควรเลือกใช้

ในการผ่าตัดเพื่อรักษาดวงตาของผู้ที่มีภาสะมองไม่เห็นไม่ปกติ ไม่ว่าจะเป็นภาวการณ์มองเห็นที่ไม่ปกติมาตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดจากอายุที่มากเกินไป การใช้ดวงตาที่หนักเกินไป  และอีกหลากหลายปัจจัยนั้นการมองเห็นอาจจะเกิดการมองเห็นที่พร่ามัว หรือ  มองเห็นไม่ชัด ซึ่งในการรักษานั้นจะมีความหลากหลายในการรักษาอย่างมาก และ หนึ่งในวิธีในการรักษานั้นคือ  การผ่าตัดไร้ใบมีดอย่างเช่น ReLEx ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาดวงตาของเราอย่างมาก  และเป็นอีกหนึ่งในการรักษาที่ค่อนข้างจะมีการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะในการรักษาดวงตาให้กลับมามองเห็นอย่างปกติ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับ ในการักษาดวงตาของเราด้วย ReLEx หรือการผ่าตัดไร้ใบมีด นั้นจะมีข้อดีอย่างไรบ้าง และ ทำไมเราถึงควรเลือกใช้   ReLEx คืออะไร  ReLEx เป็นหนึ่งในวิธีการผ่าตัดดวงตาของเราให้กลับมามองเห็นอย่างปกติโดยในการรักษานั้นจะเป็นการใช้การผ่าตัดที่มีแผลเล็กอย่างมากเนื่องจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจึงทำให้ในการรักษานั้นไม่ทิ้งแผลไว้ใหญ่มาก และในการักษานั้นจะมีการใช้เลเซอร์เพื่อใช้ในการบ่างกระจกตา และ มีการใช้เลอเซอร์ในการปรับค่าสายตาต่าง ๆ จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งในการักษาดวงตาของเราที่ทิ้งแผลไว้น้อย แต่ว่าสามารถรักษาสายตาเราได้ดีอย่างมาก ด้วยเช่นกัน   ข้อดีในการเลือกใช้ ReLEx  ในการผ่าตัดแบบ ReLEx หรือการผ่าตัดแบบไร้ใบมีดนั้นก็มีข้อดีที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยเราจะมาดูข้อดีในการเลือกใช้การผ่าตัดแบบไร้ใบมีดกันก่อนนะครับว่าในการผ่าตัดแบบไร้ใบมีดนั้นจะมีข้อดีในเรื่องอะไรบ้าง และ เรานั้นควรจะเลือกใช้ในการผ่าตัดด้วยหรือไม่   ไม่รู้สึกเจ็บขขณะมีการรักษา : ในการรักษานั้นอย่างที่ได้กล่าวไปนั้นแทบจะไม่มีการผ่าตัดเกิดขึ้นเลยก็ว่าได้ ดังนั้นในการรักษานั้นแทบจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บเลยสักนิดเดียว  มีความแม่นยำสูง : เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ดังนั้นในเรื่องของความแม่นยำนั้นจึงมีความแม่นยำอย่างมาก   ภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าไม่มีการผ่าตัด และ ปรับโครงสร้าง จึงทำให้ในการรักษานั้นมีผลค้างเคียงที่น้อยอย่างมาก   การพักฟื้นที่รวดเร็ว ไม่ต้องพักฟื้นนาน และไม่มีอาการเนภาพหลอน รวมทั้งภาพซ้อน   การแยกกระจกตาออกนั้นนำเทคโนโลยีเลเซอร์เฟมโตเซคอนด์ (Femtosecond laser) จึงทำให้แผลในกระจกตานั้นไม่ใช่แผลที่ใหญ่ และ เกิดการระคายเคืองที่น้อยอย่างมาก   ใครที่รักษาไม่ได้   ในการรักษานั้นเหมาะกับผ็ที่ภาวะการมองเห็นที่ไม่ผิดปกตินั้นมีหลากหลายคนที่สามารถเลือกการรักษา ReLEx นั้นจะมีหลากหลายประเภทอย่างมาก แต่สำหรับคนที่มีภาวะแทรกซ้อนนั้นจะไม่แนะนำเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาการระคายเคือง จนไปถึงปัญหาในการมองเห็นได้ด้วยเช่นกัน และนอกจากนั้นคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่สามารถรักษาได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากว่า […]