Welcome to Our Website
โกดัง ให้เช่า ปราจีนบุรี มีบริการอะไรบ้าง

โกดัง ให้เช่า ปราจีนบุรีเป็นบริการเก็บสินค้าและขนส่งสินค้าไปสู่หลาย ๆ จังหวัด ซึ่งอยู่ในรูปแบบของอาคารที่มีหลากหลายขนาด ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อธุรกิจของผู้ประกอบการนั้น ๆ พื้นที่โดยรวมแล้วมีมากถึง 86,400 ตารางเมตร ในบทความจะมากล่าวถึงบริการของโกดัง ให้เช่า ปราจีนบุรี ว่ามีบริการอย่างไรบ้าง  บริการของโกดัง ให้เช่า ปราจีนบุรีในพื้นที่ขนาด 32,400 ตารางเมตร   โกดัง ให้เช่า ปราจีนบุรีตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีขนาด 32,400 ตารางเมตร โดยจะมีอยู่ทั้งหมด 6 โกดัง ขนาดของแต่ละโกดังคือ 5,400 ตารางเมตร มีบริการเป็นดังนี้  มีทำเลและจุดเด่นที่อยู่ตำแหน่งใกล้กันกับนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ, นิคมอุตสาหกรรม304, นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  พื้นที่ของโกดังรองรับกับน้ำหนักต่อหนึ่งตารางเมตรได้มากถึง 15 ตัน  พื้นที่ในการจอดรถมีขนาด 10,000 ตารางเมตร จึงมีพื้นที่สำหรับว่างตู้คอนเทนเนอร์เปล่า  เป็นโกดังที่ก่อสร้างใหม่ที่มีความพร้อมในการบริการตลอด  มีเครื่องชั่งน้ำหนักที่ทันสมัยและถูกรับรองว่าได้มาตรฐาน เหมาะกับสินค้าที่ต้องชั่งน้ำหนัก  มีความปลอดภัยเนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยทำงานอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง  ติดตั้งกล้อง CCTV ล้อมโกดังทุกด้าน  มีบริการจากทีมงานที่ให้ความสะดวกต่อการจัดการบริหารสินค้าซึ่งจะเป็นรูปแบบการบริการ One Stop Service   เหมาะสมกับการจัดเก็บทุกประเภทของสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค  […]