Welcome to Our Website

โกดัง ให้เช่า ปราจีนบุรี มีบริการอะไรบ้าง

โกดัง ให้เช่า ปราจีนบุรี

โกดัง ให้เช่า ปราจีนบุรีเป็นบริการเก็บสินค้าและขนส่งสินค้าไปสู่หลาย ๆ จังหวัด ซึ่งอยู่ในรูปแบบของอาคารที่มีหลากหลายขนาด ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อธุรกิจของผู้ประกอบการนั้น ๆ พื้นที่โดยรวมแล้วมีมากถึง 86,400 ตารางเมตร ในบทความจะมากล่าวถึงบริการของโกดัง ให้เช่า ปราจีนบุรี ว่ามีบริการอย่างไรบ้าง 

บริการของโกดัง ให้เช่า ปราจีนบุรีในพื้นที่ขนาด 32,400 ตารางเมตร  

โกดัง ให้เช่า ปราจีนบุรีตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีขนาด 32,400 ตารางเมตร โดยจะมีอยู่ทั้งหมด 6 โกดัง ขนาดของแต่ละโกดังคือ 5,400 ตารางเมตร มีบริการเป็นดังนี้ 

 • มีทำเลและจุดเด่นที่อยู่ตำแหน่งใกล้กันกับนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ, นิคมอุตสาหกรรม304, นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
 • พื้นที่ของโกดังรองรับกับน้ำหนักต่อหนึ่งตารางเมตรได้มากถึง 15 ตัน 
 • พื้นที่ในการจอดรถมีขนาด 10,000 ตารางเมตร จึงมีพื้นที่สำหรับว่างตู้คอนเทนเนอร์เปล่า 
 • เป็นโกดังที่ก่อสร้างใหม่ที่มีความพร้อมในการบริการตลอด 
 • มีเครื่องชั่งน้ำหนักที่ทันสมัยและถูกรับรองว่าได้มาตรฐาน เหมาะกับสินค้าที่ต้องชั่งน้ำหนัก 
 • มีความปลอดภัยเนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยทำงานอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
 • ติดตั้งกล้อง CCTV ล้อมโกดังทุกด้าน 
 • มีบริการจากทีมงานที่ให้ความสะดวกต่อการจัดการบริหารสินค้าซึ่งจะเป็นรูปแบบการบริการ One Stop Service  
 • เหมาะสมกับการจัดเก็บทุกประเภทของสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค 

บริการของโกดัง ให้เช่า ปราจีนบุรีในพื้นที่ขนาด 44,000 ตารางเมตร  

 • มีทำเลและจุดที่อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมโรจนะซึ่งห่างกันแค่ 10 กิโลเมตร และนิคมอุตสาหกรรม 304 ห่างกันแค่ 25 กิโลเมตร 
 • พื้นที่ของโกดังรองรับกับน้ำหนักต่อหนึ่งตารางเมตรได้มากถึง 10 ตัน 
 • มีการรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตลอดทุก 24 ชั่วโมง 
 • มีการทำงานของระบบ Line  
 • บริการรับสินค้า เก็บสินค้า และจ่ายสินค้า  
 • ราคาค่าเช่านั้นถูกกว่าโกดังให้เช่าตามตลาด 
 • สามารถเลือกเครื่องมือ Fork Lift ได้หลากหลายขนาด อยู่ที่ชนิดของสินค้านั้น ๆ  
 • มีการติดตั้งกล้อง CCTV ล้อมรอบพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าแต่ละชนิด 
 • ดูแลด้วยระบบ Line ซึ่งเป็นถังดับเพลิงและน้ำ 

บริการของโกดัง ให้เช่า ปราจีนบุรีในพื้นที่ขนาด 10,000 ตารางเมตร  

 • มีทำเลและจุดที่อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม304 ซึ่งห่างกันแค่ 35 กิโลเมตร และนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ห่างกันแค่ 10 กิโลเมตร 
 • ระบบรักษาความปลอดภัยทำงานทุก 24 ชั่วโมง 
 • สามารถเลือกเครื่องมือ Handlift และ Fork Lift ได้หลากหลายขนาด อยู่ที่ชนิดของสินค้านั้น ๆ เพื่อสนับสนุนสินค้าแบบ Import & Export 
 • ดูแลด้วยระบบ Line ซึ่งเป็นถังดับเพลิงและน้ำ 
 • มีการติดตั้งกล้อง CCTV ล้อมรอบพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าแต่ละชนิด 
 • มีบริการจากทีมงานที่ให้ความสะดวกต่อการจัดการบริหารสินค้าซึ่งจะเป็นรูปแบบการบริการ One Stop Service  
 • เหมาะสมกับการจัดเก็บทุกประเภทของสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค 

จากบทความจะทำให้ทุกคนได้รู้จักกับโกดัง ให้เช่า ปราจีนบุรีว่ามีการบริการในแต่ละแห่งเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งรูปแบบการรักษาความปลอดภัยจะมีความคล้ายคลึงกันนั่นก็คือ การสแตนด์บายทุก 24 ชั่วโมง จึงทำให้อาคารโกดังและสินค้าที่จัดเก็บรวมถึงระบบต่าง ๆ ในการทำงานปลอดภัยสูง รวมถึงการบริการของทีมงานคุณภาพที่ช่วยตอบสนองความต้องการแต่ละบุคคลได้สูงสุด