Welcome to Our Website
การติดตั้ง “เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ “ ภายในเพื่อความปลอดภัย

ภายในร้านค้า และ อุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นเรื่องของความปลอดภัยนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยแล้ว การที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการแพร่ระบาดนั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งการป้องกันหนึ่งในวิธีที่จะใช้กันอย่างแพร่หลายนั้นคือ การติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์  ภายในโรงงาน ร้านค้าต่าง ๆ หรือ อุตสาหกรรมต่าง ๆ  นั้นจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดังนั้นในบทความนี้สำหรับคนที่ต้องการจะติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์  นั้นเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเรานั้นควรจะติดตั้งในพื้นที่ไหนบ้าง เพื่อช่วยในการป้องกันโควิด 19 ได้มากขึ้น  ทางเข้า-ทางออกสถานที่ต่าง ๆ  ทางเข้า-ทางออกนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่า จะต้องมีผู้คนสัญจรไปมาอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งบางทีนั้นเชื้อโรคนั้นอาจจะติดมือก็เป็นได้ ดังนั้นจะต้องมีการติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์  ไว้ด้วยเช่นกันเพื่อให้สะดวก และมีความสะอาดมากขึ้น และ ที่สำคัญถ้าหากว่าเป็นไปได้นั้นควรที่จะทำการบันทึก ชื่อของผู้เข้าใช้บริการสถานที่นั้น ๆ ไว้ด้วยเช่นกันเพื่อที่จะทำให้รู้ว่าบุคลที่เข้ามานั้นมีการเข้าออกสถานที่ในช่วงเวลาไหน เผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น หรือ มีภาวะเสี่ยงจริง ๆ เราจะได้สามารถตรวจสอบได้ทันที  เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์  หน้าของเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์เองก็เป็นหนึ่งในพื้นที่มีคนเข้าใช้งานมากด้วยเช่นกันเพราะว่า บางครั้งในสถานที่นั้นนั้นอาจจะมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ อย่างมาก และบางทีนั้นอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งที่แรกที่ทุกคนจะไปนั้นคือในหน้าประชาสัมพันธ์ เป็นจุดที่ทุกคนจะต้องไปรวมในพื้นที่อย่างแน่นอน ดังนั้นจุดประชาสัมพันธ์นั้นควรจะมีการติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ ไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ในการความปลอดภัยสำหรับคนที่เข้ามาใช้บริการ และช่วยให้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ด้วยเช่นกัน  หน้าลิฟต์ และ […]