Welcome to Our Website
ธุรกิจที่มีบัญชีที่ไม่มีมาตรฐานจะส่งผลเสียอย่างไร

การทำธุรกิจนั้นเรื่องของมาตรฐานในการทำบัญชีนั้นมีความสำคัญอย่างมกา และ เชื่อว่าทุกธุรกิจนั้นจะต้องมีในเรื่องของการบริหารการจัดการบัญชีด้วยเช่นกัน ซึ่งส่วนมากนั้นก็จะมีทางเลือกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกใช้พนักงานประจำ หรือ บางทีนั้นอาจจะเลือกใช้ บริษัท รับ ตรวจ สอบ บัญชี  แทนพนักงานประจำด้วยหลากหลายเหตุผลด้วยเช่นกันดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องบัญชี กับธุรกิจ ถ้าหากว่าธุรกิจของเรานั้นบัญชีไม่มีมาตรฐานนั้นจะเกิดอะไรขึ้นตามาบ้าง   เอกสารบัญชีมีปัญหา   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “เอกสารต่าง ๆ ของแผนบัญชี” นั้นจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอน เพราะว่าเอกสารเหล่านี้นั้นจะต้องใช้ส่ง และ ปิดยอดปลายปีด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าหากว่าบัญชีมีปัญหานั้นนั้นในเรื่องของเอกสารปลายปีของเราก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน  และ ส่งผลให้ธุรกิจของเรานั้นเกิดปัญหาตามาอย่างแน่นอน   งบการเงินมีปัญหา   เมื่อเอกสารบัญชีของเรานั้นมีปัญหา ในส่วนต่อมานั้นคือ “งบประมาณ” ของธุรกิจของเราก็จะเกิดปัญหาด้วยเช่นกัน  โดยงบการเงินของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งรายเดือน และ รายปีนั้นจะมีปัญหาอย่างแน่นอน เพราะว่าไม่ถูกต้องจากเอกสารที่ผิดพลาด และนั้นจะส่งผลให้บัญชี และ เอกสารงบการเงินของเรานั้นมีปัญหาอย่างมาก จนบางทีนั้นเอกสารนั้นอาจจะเกิดความผิดพลาด และ ส่งผลในระยะยาวจนขนาดว่าเรานั้นอาจจะคิดไม่ถึงเลยก็ว่าได้ด้วยเช่นกัน   การบริการจะผิดพลาดได้ง่าย   เมื่อการเงินมีปัญหานั้นสิ่งที่จะเจอต่อมานั้นคือ เจ้าของธุรกิจนั้นจะไม่สามารถที่จะบริหารงานได้ เพราว่าไม่รู้ว่าความผิดพลาดนั้นอยู่ที่ตรงไหน และ ปัญหาอยู่ที่ตรงไหน จนทำให้อาจจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังเลยก็ว่าได้ และอาจจะทำให้การบริหารนั้นเกิดความผิดพลาดได้ง่าย  ๆ ได้ด้วยเช่นกันนั้นจึงทำให้การมีบัญชี และ การตรวจบัญชีที่ถูกต้อง นั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน   เสียเวลามากขึ้น   […]