Welcome to Our Website

ค่าใช้จ่ายในการสั่งของจากจีน

สั่งของจากจีน

แบ่งแต่ละรอบออกเป็น รอบค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ได้ทำการซื้อและค่าส่งภายในประเทศจีน และรอบของ Shipping จีน เป็นรอบขนส่งจากจีนมายังประเทศไทยค่าขนส่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 คือ ค่าขนส่งจากจีน-จีน หมายความว่า สินค้าจากร้านค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจะถูกนำส่งมายังโกดังของจีนก่อน

ส่วนที่ 2 คือ ค่าขนส่งจากจีน-ไทย หมายความว่า เมื่อสินค้าได้ถูกขนส่งมายังโกดังของจีนแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการลำเลียงหรือการขนส่งสินค้าออกนอกประเทศ อาจผ่านทางเรือ ทางบก หรือทางอากาศ ซึ่งเป็นส่วนของการให้บริการของ Shipping ที่ได้เลือกใช้บริการนั่นเอง ซึ่งขั้นตอนนี้จะอยู่ในกระบวนการที่สินค้ากำลังถูกขนส่งมายังประเทศไทย

ส่วนที่ 3 คือ ค่าขนส่งจากไทย-ไทย หมายความว่า เป็นการขนส่งภายในประเทศไทย เป็นการนำสินค้าที่เก็บไว้ในโกดังไทย และเตรียมกระจายส่งไปยังที่อยู่ของผู้สั่งซื้อสินค้า หรือหากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งส่วนนี้ สามารถไปรับสินค้าได้ด้วยตัวเองตามโกดังของแต่ละบริษัท Shipping ที่ได้ใช้บริการ

สั่งของจากจีน มีรูปแบบการขนส่งสินค้าและวิธีคำนวนราคาอย่างไร

รูปแบบการให้บริการขนส่งสินค้าจากจีนมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ ทางเครื่องบิน มีความรวดเร็วในการขนส่งสินค้ามาก ถือเป็นการขนส่งที่ไวที่สุด ขณะเดียวกันก็มีราคาที่แพงที่สุด , ทางรถ มีราคาที่ถูกกว่า เหมาะกับสินค้าที่แตกหักได้ง่าย โดยใช้เวลาประมาณ 4-7 วัน ขึ้นอยู่กับระยะทางและต้นทางที่ส่งของมายังโกดังจีนด้วยและสุดท้ายทางเรือ เป็นรูปแบบที่มีค่าใช้จ่ายถูกที่สุด แต่ใช้เวลาขนส่งสินค้านานที่สุด ประมาณ 15-30 วัน หรือมากกว่านั้น (ระยะเวลาดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อสินค้า)
วิธีคำนวณค่าขนส่งในการคำนวณค่าขนส่งสินค้า สามารถคำนวณได้ทั้งกิโลกรัมหรือน้ำหนักของสินค้า และคำนวณเป็นคิว โดย 2 วิธีนี้มีวิธีคำนวณที่แตกต่างกัน คือ คิดเป็น กิโลกรัม สูตรคือ น้ำหนัก X เรทของแต่ละ Shipping กับคิดเป็น ขนาด หรือ คิว (Q) สูตรคือ นำความกว้าง X ความยาว X ความสูง หารด้วย 1 ล้าน X เรทของแต่ละ Shippingสำหรับสินค้าจะถูกคำนวณแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เลือกใช้บริการ ซึ่งในการคำนวณทั้งสองแบบนั้น โดยบริษัทจะเลือกเรทที่แพงที่สุด ขณะเดียวกันสินค้าที่คิดตามขนาด ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักน้อย แต่กินพื้นที่ เช่น หมอน, ผ้าห่ม, ตุ๊กตา เป็นต้น


สั่งของจากจีนมีสินค้าต้องห้ามอะไรและการมีชำระเงินอย่างไร

แม้จะเป็นการพรีออเดอร์สินค้าเพื่อนำเข้ามาในประเทศไทย ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะสามารถนำเข้าสินค้าได้ทุกอย่าง เมื่อยึดตามกฎหมายของประเทศไทย หากนำสินค้าต้องห้ามเหล่านี้เข้ามาในประเทศอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง แล้วสินค้าต้องห้าม คือ ของที่ห้ามไม่ให้นำเข้ามา หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น สารเสพติด, วัตถุ หรือสื่อลามก, ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา, ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม,
สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส อีกทั้งยังมีของต้องกำกัด 

ซึ่งเป็นสินค้าบางชนิด ที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการนำเข้าและการส่งออกของต้องกำกัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย ตัวอย่าง เช่น พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ
หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต คือกรมศิลปากร, อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, พืชและส่วนต่างๆของพืช กรมวิชาการเกษตร สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์, อาหาร ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ชิ้นส่วนยานพาหนะ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม, บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย กรมสรรพสามิต และ เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ช่องทางการชำระเงิน มีหลากหลายวิธีในการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ในจีน เช่น ชำระเงินผ่าน AliPay ซึ่งเป็น ธนาคารอินเตอร์เน็ตของจีน ซึ่งสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้ เหมือนเป็นธนาคารเคลื่อนที่บนสมาร์ทโฟน โดยการใช้งานหรือการให้บริการนั้นคล้ายกับ Paypa, ชำระเงินผ่าน Wechat
,ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัวของคุณ, ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของ บริษัท , ชำระเงินผ่าน Western Union หรือ PayPal อีกทั้งยังมี Credit Card ชำระผ่านบัตรเครดิต แต่อาจมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่บางร้านไม่รับบัตรเครดิต อาจต้องใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่นแทนซึ่งซัพพลายเออร์จีนจะยอมรับสกุลเงินหยวนเท่านั้น จึงต้องเปลี่ยนเป็นสกุลเงินหยวนสำหรับการ
สั่งซื้อสินค้า